Hiện nay, các doanh nghiệp trong và ngoài nước không ngừng mở rộng quy mô và thị trường kinh doanh bằng việc lập chi nhánh, mở văn phòng đại diện ở những khu vực khác nhau nhằm thực hiện hoạt động thăm dò thị trường, tìm kiếm bạn hàng, thực hiện hoạt động kinh doanh.

Thành lập chi nhánh/VPĐD

Để đáp ứng nhu cầu được tư vấn về thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, Sunday Corp sẵn sàng tư vấn thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện cho các doanh nghiệp theo yêu cầu. Công việc cụ thể bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động như:

Tư vấn về việc thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện: Điều kiện thành lập, phương thức hoạch toán, chức năng hoạt động.
Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ thành lập VPĐD, Chi nhánh của doanh nghiệp.
Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp với việc thành lập VPĐD, Chi nhánh của doanh nghiệp.
Thay mặt doanh nghiệp tiến hành các thủ tục thành lập VPĐD, Chi nhánh của doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Cung cấp Văn bản pháp Luật liên quan đến thủ tục thành lập VPĐD, chi nhánh của doanh nghiệp.

Văn phòng đại diện là gì?

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không trực tiếp kinh doanh và ký kết các hợp đồng nhân danh văn phòng đại diện trừ khi được doanh nghiệp ủy quyền.
Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Đến với dịch vụ thành lập văn phòng đại diện của Sun Day, bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ thành lập văn phòng đại diện, sự phục vụ chuyên nghiệp của đội ngũ nhân sự làm dịch vụ thành lập văn phòng đại diện. Đội ngũ nhân sự của Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện của Golden Star am hiểu và vững vàng về nghiệp vụ chuyên môn pháp lý, nhiệt tình và tận tâm phục vụ khách hàng.