Thành lập Công ty là một trong những bước quan trọng để bắt đầu quá trình kinh doanh.
Nhưng bạn không biết phải bắt đầu như thế nào ?  Vấn đề bạn sẽ gặp phải là gì ?

Dịch vụ tư vấn thành lập / khởi nghiệp doanh nghiệp của chúng tôi. Cung cấp và hỗ trợ bạn các bước đầu tiên của một doanh nghiệp.
Với kinh nghiệm và chuyên môn mà chúng tôi có được. Chúng tôi sẽ giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp và xây dựng thương hiệu một cách dễ dàng nhất

Tư vấn doanh nghiệp Sunday Corp – Chúng tôi sẽ giúp các doanh nghiệp xác định đúng hướng ngay từ những bước đầu trong lĩnh vực mà họ theo đuổi.

Sunday Corp đồng hành cùng doanh nghiệp bạn trong suốt quá trình khởi nghiệp, dựa vào các chuyên gia tư vấn của chúng tôi doanh nghiệp của bạn sẽ nhận được các giá trị đích thực như:

Chiến lược và Kế hoạch
Chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp định hướng được chiến lược và kế hoạch thông qua phân tích và thống kế

Xác định mô hình thành lập doanh nghiệp
Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp Sunday Corp sẽ phân tích các loại hình doanh nghiệp và ưu nhược điểm của nó. Giúp bạn lựa chọn đúng mô hình thành lập phù hợp với doanh nghiệp của bạn.

Phát triển cơ cấu kinh doanh
Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các bước quan trọng trong giai đoạn đầu của doanh nghiệp.

Lựa chọn nhà cung cấp
Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp  cung cấp cho doanh nghiệp các nhóm đáng tin cậy để thực hiện các yếu tố quan trọng khi bắt đầu kinh doanh.

Sử dụng dịch vụ tư vấn khởi nghiệp / thành lập Sunday Corp. Chúng tôi sẽ phân tích rõ ràng và cụ thể nhất cho khách hàng. Để giúp khách hàng hiểu rõ hơn các khía cạnh của giai đoạn đầu và có cái nhìn sâu sắc hơn khi làm việc với một chuyên gia có kinh nghiệm. Từ dịch vụ tư vấn của chúng tôi khách hàng có thể nghiên cứu và thực hiện các giải pháp kinh doanh, chiến lược tiếp thị. Bên cạnh đó, chúng tôi còn giúp khách hàng xác định được rủi ro gặp phải tránh những sai lầm tốn kém cho doanh nghiệp. Điều này sẽ góp phần giúp hoạt động kinh doanh của khách hàng lên một tầm cao mới.