Cùng xem lại hình ảnh của các đồng nghiệp Sunday Corp trong chuyến tham quan Hà Nội – Ninh Bình vừa qua!